மாதமிருமுறை இதழ்
முக்கியச் செய்திகள்
  • சமரசத்தின் சந்தாதாரராக தொடர்புக்கு - (044-26620091, 9566153142)

கவிதை

சிற்பிகள்
எங்கள் உஸ்தாத்களே, September 1 - 15, 2023


சிற்பிகள்

தீர்ப்புச் சொல்வார்

நீதிபதி - நியாயமாய் 

 

கணக்குப் போடுவார்

கணக்காளர் - பிழையில்லாமல்

 

நோயைத் தீர்ப்பார்

மருத்துவர் - பரிபூரணமாய் 

 

கட்டிடம் கட்டுவார்

பொறியாளர் - கனகச்சிதமாய் 

 

அள்ளிக் கொடுப்பார்

வள்ளல் - இரக்கத்துடன்

 

வாங்கி விற்பார்

வியாபாரி - நேர்மையாய்

 

அனைவருக்கும்

கல்வியளிப்பார்

ஆசிரியர் - தன்னலமில்லாமல்

 

அனைவரையும்

உருவாக்குவார்

ஆசிரியர் - சிரத்தையோடு

 

ஆசிரியர் இல்லையேல்

இவர்களும் இல்லையே 

 


உங்கள் கருத்தை இங்கே பகிரவும்

கருத்துகளின் தொகுப்பு

இதர இலக்கியம்

மேலும் தேடல்