மாதமிருமுறை இதழ்
முக்கியச் செய்திகள்
  • சமரசத்தின் சந்தாதாரராக தொடர்புக்கு - (044-26620091, 9566153142)

கவிதை

இங்கிவனை யான் பெறவே
அப்துல் சத்தார் , September 1 - 15, 2023


இங்கிவனை யான் பெறவே

தரிசு நிலமாய்க் கிடந்தோம்

நல்லுரமாய் வந்து

வாழ்வை வளமாக்கினீர்

 

பட்ட மரமாய்ப்

போயிருப்போம்

அறிவு நீரூற்றி

வெற்றிக் கனிகளைத் தந்தீர்

 

முகவரி இல்லாமல்

இருந்தோம்

கேள்வி வழியே

ஞானத்தின் விலாசம் சொன்னீர்

 

பருவ வயதில்

பாவம் செய்திருப்போம்

பிரம்பு வடிகட்டியால்

கறை படியாமல் காப்பாற்றினீர்

 

என் பிள்ளை

என்னைப் போலவே

வளர்கிறது

நிஜமாய்

நினைவில் வருகிறீர்


உங்கள் கருத்தை இங்கே பகிரவும்

கருத்துகளின் தொகுப்பு

இதர இலக்கியம்

மேலும் தேடல்