மாதமிருமுறை இதழ்
முக்கியச் செய்திகள்
  • சட்ட அமைப்பைச் சீர்குலைக்கும் புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் - பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் கண்டனம்

கவிதை

இறைவனைப் போற்றுவோம்
அ.கலிக்குல் ஜமான், September 1 - 15, 2023


இறைவனைப் போற்றுவோம்

இறைவனைப் போற்றுவோம்

இன்னலைப் போக்குவோம்

கவிமொழி நாயகம்

சொன்னவழி நடப்போம்

 

ஐவேளைத் தொழுகையை

அனுதினமும் தொழுவோம்

எவ்வேலை இருந்தாலும்

தொழும் வேளையை மறவோம்

 

சூரியனும் சந்திரனும்

வருவது போவதெல்லாம்

கடமையைச் செவ்வனே

செய்வதை உணர்த்தும்

 

பணம் பொருள் சேர்ப்பதே

கடமை என்கிறோம்

ஈமான் கொள்வதும்

இபாதத் செய்வதும்

கடமைகள் என்றே

கட்டாயம் உணர்வோம்


உங்கள் கருத்தை இங்கே பகிரவும்

கருத்துகளின் தொகுப்பு

இதர இலக்கியம்

மேலும் தேடல்